Book et besøg

Ordblindeefterskole for normalt-begavede unge mellem 14 og 18 år med specifikke læse-skrivevanskeligheder. For at blive optaget skal du have været på besøg på skolen. Nedenfor ses vores besøgskalender. Find et starttidspunkt indenfor de lyserøde besøgstider og book dit besøg ved at udfylde formularen derunder. Et besøg varer cirka to timer og inkluderer en rundvisning på skolen.

Book dit besøg

Ansøgningsskema til Mejlby Efterskole

Desuden er der Efterskolernes dag sidste søndag i september og Efterskolernes aften d. 11. januar hvor alle er velkomne til at se skolen.

I skal udfylde et ansøgningsskema, hvis I er interesserede i optagelse. Ansøgningsskema kan downloades her på siden.

Bemærk at side to bedes udfyldt af din nuværende skole.

Dine forældre skal bede skolen udarbejde en ordblindetest.

Optagelse kan først finde sted, når vi har modtaget ovennævnte papirer fra skolen.

Udtalelserne skal indsendes hurtigst muligt efter ansøgning.

 

 

Download ansøgningsskema: Ansøgningsskema – Mejlby Efterskole

  • Mejlby Efterskole

  • Smorupvej 1-3, Mejlby, 9610 Nørager|

  • Telefon 98 65 11 55|

  • Fax 98 65 11 58|

  • kontor@mejlbyefterskole.dk