Fodbold

Vælger du Mejlby Efterskole får du mulighed for at udvikle dit foldboldtalent og blive en bedre spiller. Vi arbejder med både teknisk, taktisk og fysisk træning.

Mejlby Efterskole tilbyder fodbold som værkstedsfag for både drenge og piger

– Elever med interesse for fodbold, har mulighed for at dygtiggøre sig på flere niveauer.

Såfremt der er interesserede nok, vil der blive oprettet både drenge- og pigehold.

Der arbejdes med fodbold på flere forskellige parametre. Først og fremmest vil der blive spillet fodbold med vægten lagt på teknisk træning og udførelse af basale fodboldfærdigheder herunder også evnen til at fastholde en øvelse og koncentrere sig om den i længerere tid.

Eleverne vil blive introduceret for taktisk, fysisk og teknisk teori og få muligheden for at afprøve sig selv som trænere.

Dernæst arbejdes der med de sociale aspekter af fodbold som holdsport, evnen til at inkludere spillere på forskellige niveauer, udnytte hinandens stærke sider og derved løfte holdet som helhed.

Som nævnt lægges vægt på lysten til at spille og forbedre sig, hvilket også fordrer seriøsitet og vilje til træning, herunder forsøges det også at arbejde med den enkelte spillers mentale dimensioner; træningsparathed ,koncentration, vilje og evnen til at presse sig selv.

Eleverne vil i forbindelse med faget blive tilbudt et trænerkursus i DGI-regi, som afsluttes med et prøvebevis.

I forbindelse med værkstederne vil vi deltage i enkelte eksterne turneringer udendørs såvel som indendørs, ligesom vi vil arrangere venskabskampe mod andre efterskoler.

Uanset hvilke hold man har spillet på før, vil eleven blive udfordret på flere niveauer, og forhåbentlig slutte forløbet som en bedre spiller end de begyndte.

 

  • Mejlby Efterskole

  • Smorupvej 1-3, Mejlby, 9610 Nørager|

  • Telefon 98 65 11 55|

  • Fax 98 65 11 58|

  • kontor@mejlbyefterskole.dk