Landbrug

Hvis du kan lide at arbejde med maskiner og dyr, er skolens landbrug måske noget for dig.

Landbrugsefterskole med fokus på dyr og elever

Vi har på landbruget mange forskellige elementer. Vi har blandt andet:

 • Grise, får og køer der skal fodres og strøs.
 • Maskiner der skal smøres og repareres.
 • Bygninger der skal pudses og kalkes.
 • Foder, der skal dyrkes til vinteren.

Og det er eleverne, der skal lave (næsten) det hele…

 

Landbruget passer ikke sig selv. Vi har brug for hjælp til dette. Derfor har vi følgende tilknyttet:

 • 2 traktorer og 1 rendegraver.
 • En masse værktøj.
 • 2 lærere.

 

Formålet med dette værksted er:

 • At udvikle elevernes evner og anlæg i praktisk arbejde.
 • At give eleverne almen kendskab til så mange forskellige former for jordbrug som muligt og de dertil hørende arbejdsmetoder.
 • At motivere eleverne til videre indlæring af dansk og regning.
 • At afprøve ansvarsfølelse for stillede/selvvalgte opgaver.
 • At afprøve egne evner, anlæg og interesse.
 • At bibringe eleverne en forståelse af de sammenhænge landbruget indgår i – naturmæssigt samfundsmæssigt og globalt.

 

Eleverne lærer at udnytte landbrug

Arbejde med maskiner og dyr

Undervisningen

Undervisningen er en blanding af teori og praktiske arbejdsprocesser. Den praktiske del at undervisningen tager udgangspunkt i den daglige drift af skolens jordtilliggende og husdyr. Der indgår bl.a. dyrkning og indkøb af foder og materialer, pasning af dyrehold, vedligehold af maskiner, bygninger og inventar – foruden landskabspleje . Eleverne har ansvaret for daglig drift af gård.

 

Den teoretiske del tager udgangspunkt i materialer til landbruget, f.eks. traktorkørekort, besøg hos landmænd og på landbrugsmesser, planlægning af konkrete arbejdsopgaver. Eleverne er i vid udstrækning medbestemmende hvad angår emnevalg/besøg.

 

Rammer og metoder:

Landbruget råder over ca.12 tdl. landbrugsjord med tilhørende maskiner (traktor, vogne, harve, plov m.m.), lade og stald med skiftende dyrehold samt et værksted. Holdet forestår endvidere nyanlæg og reparation.

 

Hver undervisningsgang begynder med, at elever og lærer i fællesskab formulerer og prioriterer dagens indhold. Inden udførelsen af de praktiske arbejdsopgaver, opdeles eleverne i arbejdshold ca. 2-6 elever pr. hold, som i fællesskab udfører den stillede og, så vidt muligt, selvvalgte opgave.

 • Mejlby Efterskole

 • Smorupvej 1-3, Mejlby, 9610 Nørager|

 • Telefon 98 65 11 55|

 • Fax 98 65 11 58|

 • kontor@mejlbyefterskole.dk