Musik

I musik handler undervisningen først og fremmest om musisk sammenspil. Du vil lære at spille sange på instrumenter for derefter at indgå i en band-sammenhæng sammen med de andre elever på holdet.

Kreativitet og musik hænger sammen

Undervisningen vil tage udgangspunkt i de erfaringer elevgruppen har, og derfor vil der blive taget udgangspunkt i dit individuelle niveau og erfaringsgrundlag. På baggrund af det, vil det lykkes dig at indgå i sammenspilet uanset om du nogensinde har prøvet det før, eller om du har modtaget undervisning på et instrument i flere år.

 

Undervisning

I undervisningen vil du delvist få indflydelse på, hvilke instrumenter du kommer til at spille på. Typisk vil du blive sat  i gang på et instrument, med en instruktion i, hvordan du skal spille på det. Derefter vil komme en periode, hvor du skal øve og træne det du skal spille. Her efter kommer der mere vejledning – ofte i mindre grupper, og til sidst bliver alle på holdet sat sammen. Så spiller vi som et band.

 

Med udgangspunkt i, at musik er noget der rører alle mennesker, og som alle mennesker har et personligt forhold til, så opnår alle elever på holdet nogle kundskaber på et eller flere instrumenter, i musikalsk udførelse og i at dele en oplevelse af sammenhold og selvudvikling.

 

Det er en stor følelse af succes man oplever, når man er ovre den første svære øvning, til når man som en del af et band spiller sammen med andre og oplever, at man spille et nummer, hvor der kan synges til og hvor man kan genkende nummeret fra den originale kunstners.

 

Formål

Igennem musisk-praktisk virke, at skabe instrumental og musisk formåen, selvdisciplin, forståelse,oplevelse og selvudvikling.

 

Mål

Eleverne lærer at indgå i bandsammenhæng som instrumentalist eller sanger. Fælleskab, social forståelse og selvudvikling gennem personlige udfordringer og mål. Som elev skal man arbejde med at opnå styring af et instrument og indgå i sammenspil med holdets andre elever.

 

Undervisningens indhold

Et typisk undervisningsforløb kunne se således ud:

 • Lektionerne startes ofte med fællessang
 • Introduktion til sammenspilsnummer
 • Fælles øvelse af sang
 • Uddeling af sammenspilsroller
 • Individuel/grupperet indføring i instrumenter
 • Individuel/grupperet træning og øvelse
 • Fælles træning og øvelse.
 • Gennemføring og justering af sammenspil
 • Evt. afholdelse af koncert for et publikum.

 

Evaluering

Evalueringen vil foregå løbende i undervisningen, hvor eleverne vil modtage sparring i deres udvikling af ovenstående mål. Hvor det er muligt, vil vi undervejs eller som afslutning af en periode, afholde en mindre koncert for et publikum.

Her er en lille video som musikholdet har produceret.

 • Mejlby Efterskole

 • Smorupvej 1-3, Mejlby, 9610 Nørager|

 • Telefon 98 65 11 55|

 • Fax 98 65 11 58|

 • kontor@mejlbyefterskole.dk