Digital bevidsthed og dannelse

Eleverne bruger primært digitale medier, hvor de selv er aktører (de såkaldte 2,0 medier) hvor de kommunikerer med hinanden, danner sociale fællesskaber, tager del i ungdomskulturen samt danner og offentliggør deres personlige identitet. I MEDIEFAG skal vi stille skarpt på de udfordringer, der er ved denne type mediebrug, både for det enkelte individ og i større perspektiv.

Markedsføring der skal bruges

Digitale medier danner i dag rammen for en stor del af virksomheder og organisationers markedsføring. Digital dannelse er derfor også at kunne opdage og afkode markedsføring, når man møder den i sin færden på de digitale medier. Vi skal derfor træne eleverne i at blive bevidste om den påvirkning, de dagligt udsættes for.

Mejlbyefterskole2021 09383

Bidrag til markedsføringen 

Samtidig skal vi også prøve selv at være den, der påvirker andre gennem medierne - vi skal nemlig bidrage til markedsføringen af Mejlby Efterskole, gennem produktion og offentliggørelse af bl.a. reklamevideoer til YouTube, sociale medier mm.

Efter 8 ugers træning vil alle kunne klare denne tur på ca. 30 minutter. 

Mejlbyefterskole2021 09410

Sociale medier

Man kan næsten ikke nævne digital dannelse uden at komme ind på sociale medier. På MEDIEFAG skal vi arbejde med sociale medier, netop for at øge elevernes bevidsthed om effekten af deres opslag, deltagelse i debatter online, deres eget online udtryk mm. Hvad er “no-go” på nettet og hvorfor? Vi skal arbejde med at øge deres evne til at forholde sig kritisk samt personlig stillingtagen, når de færdes på sociale medier. Et vigtigt element i MEDIEFAG er elevens egen produktion af digitale medier, fordi det giver eleverne erfaring i at bruge mediets virkemidler og de teknologier, som de selv udsættes for hver eneste dag. De skal stifte bekendtskab med bl.a. iPhoto, iMovie, Youtube og Layout. De skal desuden selv finde apps til redigering, som de skal vise hinanden, lære at bruge og forholde sig kritisk til.

Facebook-redaktion

Vælger man MEDIEFAG kan man komme med på Mejlbys Facebook-redaktion. Her er man med til at styre skolens digitale medier ved at lave opslag fra hverdagen og fra arrangementer på efterskolen. Som medlem af redaktionen har man dermed direkte indflydelse på skolens sociale medier!

Foto og video

I dag er det let at tage gode billeder - virkeligt gode billeder - med sin mobiltelefon! Vi skal på MEDIEFAG udforske de talrige muligheder, som elevernes egne mobiler rummer og derved blive endnu bedre til at tage gode billeder! Vi skal altså fotografere en hel masse, bl.a. gennem to projekter: 1) Tage billeder, som hænges op i rammer rundt omkring på efterskolen 2) Lave en fotoudstilling med brug af lys og effekter.

 

Udforsk flere valgfag

Book besøg

Ordblindeefterskole for normalt-begavede unge mellem 14 og 18 år med specifikke læse-skrivevanskeligheder. For at blive optaget skal du have været på besøg på skolen.

Book besøg

Mejlbyefterskole2021 02552 (1)