Tilbage

Tak til de mange besøgende på efterskolernes aften.

Elever og personale på Mejlby Efterskole siger tak for en god aften onsdag d. 13. januar. Det var dejligt  at møde mange nye mennesker. Vi oplevede en aften med en særdeles positiv stemning omkring skolen.  Håber I alle nåede godt hjem i snevejret.  
  • Mejlby Efterskole

  • Smorupvej 1-3, Mejlby, 9610 Nørager|

  • Telefon 98 65 11 55|

  • Fax 98 65 11 58|

  • kontor@mejlbyefterskole.dk