Besøgsaftener

På vores besøgsaftener kan der komme op til 10 familier på besøg. Et besøg her indeholder; et oplæg om skolen fra ledelsen. En rundvisning af elever samen samtale med en lærer eller leder.

Tider til besøgsaftener kan bookes her

Book besøg

Ordblindeefterskole for normalt-begavede unge mellem 14 og 18 år med specifikke læse-skrivevanskeligheder. For at blive optaget skal du have været på besøg på skolen.

Book besøg

Mejlbyefterskole2021 02552 (1)