Venskaber der varer resten af livet

På efterskolen møder du unge, med de samme boglige udfordringer som du selv har. Det bliver derfor nemmere at tale om det, at have svært ved at læse eller skrive, eller i det hele taget det at lære noget nyt.

Læring i et fællesskab er en vigtig værdi på Mejlby efterskole. Vi tilskynder og anerkender når man hjælper hinanden. Når man er tryg og tør yde sit bedste. 

Vi ser at vores elever er verdens bedste kolleger, når prøverne afvikles. Det at glæde sig over sine venners resultater og støtte hinanden når det virkelig gælder, skaber relationer som både er særligt betydningsfulde og har alle chancer for at blive langvarige.

Mejlbyefterskole2021 01893
Mejlbyefterskole2021 01789
Mejlbyefterskole2021 01649
Mejlbyefterskole2021 01075 (1)

Udvikling

Et år på efterskole svarer til flere år, fordi du udover at lære nye ting i undervisningen også lærer mange andre ting. Du kan ikke undgå at udvikle dig meget, og måske opdager du at du har evner inden for områder, som du slet ikke vidste, du havde.

Billede Emma

Opholdet på efterskolen har målrettet mig i forhold til min fremtid og gjort mig bevidst om hvad jeg vil med mit arbejdsliv.

- Emma Kragh 2019-2020

Selvstændighed

Når man ikke har sine forældre at spørge til råds, om hvordan man skal klare forskellige problemer i dagligdagen, lærer man at løse problemerne selv. Det er udviklende og du er ikke den samme, når du kommer hjem igen.

Mejlbyefterskole2021 02552
Mejlbyefterskole2021 00588

Venskaber for livet

Mejlbyefterskole2021 00718 (1)
Mejlbyefterskole2021 00808

Dyrk venskaber

Der er masser af tid til at dyrke venskaber på efterskolen. I kan hygge jer på fællesområderne måske tager I på cykelture sammen, måske aftaler I at løbe ture sammen og måske spiller du computerspil sammen med vennerne. Det kan også være, at I får nogle gode samtaler omkring bålet ved klatretårnet eller hygger jer sammen i stalden hos dyrene eller tager på ridetur på skolens heste.

Mulighederne er mange – det kræver kun, at du er åben over dine medmennesker og arbejder på at være en god ven, der kan lytte og være der for dine venner, når de har brug for det.

Mejlbyefterskole2021 01689

Book besøg

Ordblindeefterskole for normalt-begavede unge mellem 14 og 18 år med specifikke læse-skrivevanskeligheder. For at blive optaget skal du have været på besøg på skolen.

Book besøg

Mejlbyefterskole2021 02552 (1)