Direkte erfaring

I vejledningen lægger vi vægt på, at du får direkte erfaringer med uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet gennem introduktionskurser og brobygningsforløb på ungdomsuddannelserne samt erhvervspraktik på lokale arbejdspladser.

Vi har et samarbejde med Rebild ungdomsskole omkring projektet "Coop Crew", hvor vi kan tilbyde deltagelse for nogle af vores 10. klasses elever.

Hør Mathilde og Maja fortælle om det i denne podcast

Klik her for at lytte

Mejlbyefterskole2021 03052

Praktik

I 8. klasse prøver du to forskellige uddannelser på erhvervsuddannelserne (introduktionskursus). I 9. klasse kommer du i erhvervspraktik i en uge. I 10. skoleår kommer du i erhvervspraktik i  en uge og får en uges brobygning på en ungdomsuddannelse. 

 

 


Hvis du har brug for det, kan du få en ekstra uges praktik. Der samarbejdes med dit UU-center, hvis der er behov for det i forbindelse med afklaring af uddannelsesmuligheder i din hjemkommune.

Vigtige adresser

 

Book besøg

Ordblindeefterskole for normalt-begavede unge mellem 14 og 18 år med specifikke læse-skrivevanskeligheder. For at blive optaget skal du have været på besøg på skolen.

Book besøg

Mejlbyefterskole2021 02552 (1)