Kreativitet og musik hænger sammen

Undervisningen vil tage udgangspunkt i de erfaringer elevgruppen har, og derfor vil der blive taget udgangspunkt i dit individuelle niveau og erfaringsgrundlag. På baggrund af det, vil det lykkes dig at indgå i sammenspilet uanset om du nogensinde har prøvet det før, eller om du har modtaget undervisning på et instrument i flere år.

Undervisning

I undervisningen vil du delvist få indflydelse på, hvilke instrumenter du kommer til at spille på. Typisk vil du blive sat  i gang på et instrument, med en instruktion i, hvordan du skal spille på det. Derefter vil komme en periode, hvor du skal øve og træne det du skal spille. Her efter kommer der mere vejledning – ofte i mindre grupper, og til sidst bliver alle på holdet sat sammen. Så spiller vi som et band.

Mejlbyefterskole2021 03449

Undervisningens indhold

  • Lektionerne startes ofte med fællessang
  • Introduktion til sammenspilsnummer
  • Fælles øvelse af sang
  • Uddeling af sammenspilsroller
  • Individuel/grupperet indføring i instrumenter
  • Individuel/grupperet træning og øvelse
  • Gennemføring og justering af sammenspil
  • Fælles træning og øvelse

Mål og formål

Igennem musisk-praktisk virke, at skabe instrumental og musisk formåen, selvdisciplin, forståelse,oplevelse og selvudvikling.

Eleverne lærer at indgå i bandsammenhæng som instrumentalist eller sanger. Fælleskab, social forståelse og selvudvikling gennem personlige udfordringer og mål. Som elev skal man arbejde med at opnå styring af et instrument og indgå i sammenspil med holdets andre elever.

Mejlbyefterskole2021 03507

Evaluering

Evalueringen vil foregå løbende i undervisningen, hvor eleverne vil modtage sparring i deres udvikling af ovenstående mål. Hvor det er muligt, vil vi undervejs eller som afslutning af en periode, afholde en mindre koncert for et publikum.

Udforsk flere valgfag

Book besøg

Ordblindeefterskole for normalt-begavede unge mellem 14 og 18 år med specifikke læse-skrivevanskeligheder. For at blive optaget skal du have været på besøg på skolen.

Book besøg

Mejlbyefterskole2021 02552 (1)