Fodbold som valgfag

Elever med interesse for fodbold, har mulighed for at dygtiggøre sig på flere niveauer. Mejlby Efterskole tilbyder fodbold som valgfag for både drenge og piger.

Fodbold på flere måder

De seneste mange år har vi haft både drenge- og pigehold, hvilket er en stor fordel. Der arbejdes med fodbold på flere forskellige parametre. Først og fremmest vil der blive spillet fodbold med vægten lagt på teknisk træning og udførelse af basale fodboldfærdigheder herunder også evnen til at fastholde en øvelse og koncentrere sig om den i længere tid.

Topbanner Billeder Fodbold 150X150

Mål og formål

Eleverne vil blive introduceret for taktisk, fysisk og teknisk teori og få muligheden for at afprøve sig selv som trænere. Dernæst arbejdes der med de sociale aspekter af fodbold som holdsport, evnen til at inkludere spillere på forskellige niveauer, udnytte hinandens stærke sider og derved løfte holdet som helhed. Som nævnt lægges vægt på lysten til at spille og forbedre sig, hvilket også fordrer seriøsitet og vilje til træning, herunder forsøges det også at arbejde med den enkelte spillers mentale dimensioner; træningsparathed, koncentration, vilje og evnen til at presse sig selv.

DSC 2895

Trænerkursus

Eleverne vil i forbindelse med faget blive tilbudt et trænerkursus i DGI-regi, som afsluttes med et prøvebevis. I forbindelse med valgfagene vil vi deltage i enkelte eksterne turneringer udendørs såvel som indendørs, ligesom vi vil arrangere venskabskampe mod andre efterskoler. Uanset hvilke hold man har spillet på før, vil eleven blive udfordret på flere niveauer, og forhåbentlig slutte forløbet som en bedre spiller end de begyndte.

Udforsk flere valgfag

Book besøg

Ordblindeefterskole for normalt-begavede unge mellem 14 og 18 år med specifikke læse-skrivevanskeligheder. For at blive optaget skal du have været på besøg på skolen.

Book besøg

Mejlbyefterskole2021 02552 (1)