Mejlby Efterskole


Smorupvej 1-3, Mejlby
9610 Nørager

Telefon 98 65 11 55
kontor@mejlbyefterskole.dk

 

Forstander: Malene Kirk Stougaard
Ringvejen 6, Mejlby
9610 Nørager
forstander@mejlbyefterskole.dk

 

Viceforstander: Torben Jakobsen

viceforstander@mejlbyefterskole.dk

 

Skolens mobiltelefon:
40 72 10 87 ( kan evt. benyttes i vagttiden )

Book besøg

Ordblindeefterskole for normalt-begavede unge mellem 14 og 18 år med specifikke læse-skrivevanskeligheder. For at blive optaget skal du have været på besøg på skolen.

Book besøg

Mejlbyefterskole2021 02552 (1)