§ 2:  Formål og værdigrundlag


Stk. 1:  Skolens formål er at drive en efterskole for normaltbegavede unge med store læse-staveproblemer inden for rammerne af de gældende regler for frie kostskoler.

 

Stk. 2: Skolens værdigrundlag er, at eleverne menneskeligt får:

 • Fælles oplevelser, der fremmer deres sociale engagement.
 • En oplevelse af frihed under ansvar og derigennem større indsigt i demokratiske processer.
 • En personlig udvikling, der fremmes gennem almen dannelse,tryghed og hensyntagen til deres forskellighed.
 • Styrket deres selvværd, og derved opnår en større livsglæde.
 • En daglig kontakt med forskellige voksne, der altid møder den enkelte som det hele menneske.
 • Mulighed for og fornemmelse af at kunne mestre nye udfordringer.

Fokus på elevernes styrkesider

Mejlbyefterskole2021 01865

Stk 3: Skolens værdigrundlag er ligeledes, at eleverne fagligt får:

 • Et bredt og differentieret undervisningstilbud
 • En teoretisk- og praktisk-kreativ undervisning, der tager sit udgangspunkt i den enkelte elevs styrkesider.
 • Eleverne får undervisning i at bruge tekniske hjælpemidler, og indsigt i deres personlige styrke og oplevelse af handlemuligheder
 • Mulighed for at blive støttet i at blive uddannelsesparat

 

Stk. 4: For skolens personalepolitik gælder følgende værdigrundlag:

 • At personalet gennem et stort personligt ansvar udvikler motivation og engagement.
 • At  personalet deltager i den pædagogiske og praktiske udvikling af skolen.
 • At skolen er en demokratisk arbejdsplads med stor vægt på trivsel og fællesskab.
 • At personalet  deltager i tværfaglige udvalg med alle personalegrupper og bestyrelse.
 • At personalet gennem deltagelse i kurser og faglige tiltag får mulighed for at udvikle sig både personligt og fagligt.
 • At ledelsen er aktiv og involverende og arbejder for at fremme den enkeltes følelse af ligeværd og ansvarlighed.

Book besøg

Ordblindeefterskole for normalt-begavede unge mellem 14 og 18 år med specifikke læse-skrivevanskeligheder. For at blive optaget skal du have været på besøg på skolen.

Book besøg

Mejlbyefterskole2021 02552 (1)