På jagt med Mejlby

Vi vil under hele forløbet benytte os af skolens areal omkring jagthytten i den udstrækning, det er muligt. Den lovpligtige skydning vil foregå på skydebane.

Undervisningens indhold

Vildtet

- Det biologiske grundlag for jagt
- Vildtbiologi – pattedyr
- Vildtbiologi – fugle

Jagtvåben

- Haglbøsse
- Jagtrifler
- Salonrifler og luftgeværer
- Ammunition
- Anskydning af vildt
- Vedligeholdelse af jagtvåben, opbevaring og tilbehør
- Skydeteknik

Vildtpleje

- Terrænpleje
- Bestand pleje

 

 


Jagtens udøvelse

- Jagtformer
- Forsigtighedsregler
- De jagtetiske regler, herunder vejledning i jagt
- Eftersøgning og affangning af vildt
- Schweisshunderegisteret

Jagthunde

- Hunderacer
- Dressur

Miljøministeriet

- Skov- og naturstyrelsen
- Jagttegnsudstedelse
- Vildtudbytteskema
- Danmarks vildtreservater
- Vildtkonsulenter og statsskovdistrikter
- Ministeriet, styrelser
- Danmarks miljøundersøgelser

Love og bekendtgørelser

Læs om love og bekendtgørelse her

Topbanner Billeder Jagt

Udforsk flere valgfag

Book besøg

Ordblindeefterskole for normalt-begavede unge mellem 14 og 18 år med specifikke læse-skrivevanskeligheder. For at blive optaget skal du have været på besøg på skolen.

Book besøg

Mejlbyefterskole2021 02552 (1)