Vær med til at skabe forbedringer og gøre Mejlby Efterskole endnu bedre

Elevrådet deltager med 2 repræsentanter i skolens bestyrelsesmøder, hvor de også har mulighed for at tage forskellige emner op. Elevrådet er elevernes demokratiske stemme på efterskolen. Elevrådet er til for at eleverne kan få indflydelse være med til at påvirke Mejlby på en positiv måde. De kan tage emner op med skolen og forstanderen, og gennem dette opnå forandring, hvis der skulle være noget. Elevrådet er også involveret i en lang række aktiviteter, og vi er særligt stolte af den måde elevrådet deltager i samarbejdet med byen Mejlby.

Book besøg

Ordblindeefterskole for normalt-begavede unge mellem 14 og 18 år med specifikke læse-skrivevanskeligheder. For at blive optaget skal du have været på besøg på skolen.

Book besøg

Mejlbyefterskole2021 02552 (1)