Mejlby Efterskoles historie

En arbejdsgruppe af lokale kræfter fik oprettet en skole for normalt begavede elever med læseproblemer i den nedlagte folkeskole i Mejlby

Konstant udvikling

Mejlby Efterskole har været i konstant udvikling siden første spadestik. Der er udvidet og bygget om og elevtallet er næsten fordoblet siden starten. Men i sit fundament og grundsyn er skolen uforandret, som et sted hvor de unge får frihed til at være leve og lære.

Mejlbyefterskole2021 01212

Book besøg

Ordblindeefterskole for normalt-begavede unge mellem 14 og 18 år med specifikke læse-skrivevanskeligheder. For at blive optaget skal du have været på besøg på skolen.

Book besøg

Mejlbyefterskole2021 02552 (1)