Fordoblet antal besøgsaftener

Vi fordobler antallet af normale besøgsaftener. Således at der henover efteråret vil være mulighed for at komme på besøg 6 aftener, med oplæg fra ledelsen rundvisning og individuel samtale.

Tider til besøgsaftener kan bookes her

Book besøg

Ordblindeefterskole for normalt-begavede unge mellem 14 og 18 år med specifikke læse-skrivevanskeligheder. For at blive optaget skal du have været på besøg på skolen.

Book besøg

Mejlbyefterskole2021 02552 (1)