Mød lærerne

Vi er klar til at fremvise vores linjers faciliteter og fortælle om hvordan vi griber den boglige undervisning an. Herunder hvordan vi anvender Ipads som værktøj i undervisningen og prøver.
Vi glædes os til at møde jer!!

Mange hilsner
Personalet på Mejlby Efterskole

Mejlbyefterskole2021 01825

Book besøg

Ordblindeefterskole for normalt-begavede unge mellem 14 og 18 år med specifikke læse-skrivevanskeligheder. For at blive optaget skal du have været på besøg på skolen.

Book besøg

Mejlbyefterskole2021 02552 (1)