Elevråd

Elevrådet tager initiativ og er ansvarlig for mange arrangementer. Eller får idéer til noget, de skal tage op, af resten af skolens elever. Elevrådet samarbejder tæt med skolens forstander. 

Vær med til at skabe forbedringer og gøre Mejlby Efterskole endnu bedre

Elevrådet deltager med 2 repræsentanter i skolens bestyrelsesmøder, hvor de også har mulighed for at tage forskellige emner op.

Elevrådet er elevernes demokratiske stemme på efterskolen. Elevrådet er til for at eleverne kan få indflydelse være med til at påvirke Mejlby på en positiv måde. De kan tage emner op med skolen og forstanderen, og gennem dette opnå forandring, hvis der skulle være noget.

Elevrådet er også involveret i en lang række aktiviteter, og vi er særligt stolte af den måde elevrådet deltager i samarbejdet med byen Mejlby.

Mejlby efterskole for unge med læsevanskeligheder

Bliv en del af elevrådet

  • Mejlby Efterskole

  • Smorupvej 1-3, Mejlby, 9610 Nørager|

  • Telefon 98 65 11 55|

  • Fax 98 65 11 58|

  • kontor@mejlbyefterskole.dk