Obligatoriske fag

De obligatoriske fag er nogle fag, du som elev, skal have, da det er en del af det at gå i skole. Eftersom vi er en efterskole der også tager hånd om ordblinde, er der masser af hjælp til undervisningen. Mange af disse fag er også nogle du vil skulle have haft i den almindelige folkeskole.

På Mejlby Efterskole har vi følgende obligatoriske fag

 • Dansk
 • Matematik
 • Engelsk
 • Naturfag
 • Historie
 • Samfundsfag
 • Fortælletime

Fagene dansk, engelsk og matematik, naturfag, historie, samfundsfag og idræt er obligatoriske for alle i 8. og 9. klasse. Fagene dansk, engelsk, matematik og idræt er obligatoriske for 10. kl. De har også faget ”klar til voksenliv” der indeholder emner som budgetlægning, privatøkonomi, virksomhedsbesøg m.m.

Mejlby efterskole for ordblinde

Vi tager hånd om ordblinde

 • Mejlby Efterskole

 • Smorupvej 1-3, Mejlby, 9610 Nørager|

 • Telefon 98 65 11 55|

 • Fax 98 65 11 58|

 • kontor@mejlbyefterskole.dk