Jagt

Formålet med jagtværkstedet er, at eleverne tilegner sig den teoretiske forståelse og de praktiske færdigheder, der skal til for at bestå den af skov- og naturstyrelsen lovpligtige jagtprøve, og erhverve sig et jagttegn.

På jagt med Mejlby

Vi vil under hele forløbet benytte os af skolens areal omkring jagthytten i den udstrækning, det er muligt. Den lovpligtige skydning vil foregå på skydebane.

Der jages fugle på jagtværkstedet på Mejlby efterskole

Undervisning i ansvarlig jagt – på en rigtig jagt efterskole!

Vildtet:

 • Det biologiske grundlag for jagt.
 • Vildtbiologi – pattedyr.
 • Vildtbiologi – fugle.

 

Jagtvåben

 • Haglbøsser
 • Jagtrifler
 • Salonrifler og luftgeværer.
 • Ammunition.
 • Anskydning af vildt.
 • Vedligeholdelse af jagtvåben, opbevaring og tilbehør.
 • Skydeteknik

 

Vildtpleje

 • Terrænpleje
 • Bestand pleje

 

Jagtens udøvelse

 • Jagtformer
 • Forsigtighedsregler
 • De jagtetiske regler, herunder vejledning i jagt
 • Eftersøgning og affangning af vildt
 • Schweisshunderegisteret

 

Jagthunde

 • Hunderacer
 • Dressur

 

Miljøministeriet

 • Skov- og naturstyrelsen
 • Jagttegnsudstedelse
 • Vildtudbytteskema
 • Danmarks vildtreservater
 • Vildtkonsulenter og statsskovdistrikter
 • Ministeriet, styrelser
 • Danmarks miljøundersøgelser

 

Love og bekendtgørelser

 • Mejlby Efterskole

 • Smorupvej 1-3, Mejlby, 9610 Nørager|

 • Telefon 98 65 11 55|

 • Fax 98 65 11 58|

 • kontor@mejlbyefterskole.dk