Direkte erfaring

I vejledningen lægger vi vægt på, at du får direkte erfaringer med uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet gennem introduktionskurser og brobygningsforløb på ungdomsuddannelserne samt erhvervspraktik på lokale arbejdspladser.

Mejlbyefterskole2021 03052

Praktik

I 8. klasse prøver du to forskellige uddannelser på erhvervsuddannelserne (introduktionskursus). I 9. klasse kommer du i erhvervspraktik i en uge. I 10. skoleår kommer du i erhvervspraktik i  en uge og får en uges brobygning på en ungdomsuddannelse. 

 

 


Hvis du har brug for det, kan du få en ekstra uges praktik og mere brobygning. Der samarbejdes med dit UU-center, hvis der er behov for det i forbindelse med afklaring af uddannelsesmuligheder i din hjemkommune.

Vigtige adresser

 

Book besøg

Ordblindeefterskole for normalt-begavede unge mellem 14 og 18 år med specifikke læse-skrivevanskeligheder. For at blive optaget skal du have været på besøg på skolen.

Book besøg

Mejlbyefterskole2021 02552 (1)