Vejledning

Formålet med vejledningen er at skabe det bedst mulige grundlag for dit valg af ungdomsuddannelse og træffe et valg ud fra dine ønsker og muligheder.

I vejledningen lægger vi vægt på følgende

  • At vejlederen er en del af hverdagen på skolen.
  • At du kender din vejleder og vejlederen kender dig.
  • At din vejleder har en tæt kontakt med dine øvrige lærere.
  • At du får direkte erfaringer med uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet gennem introduktionskurser og brobygningsforløb på ungdomsuddannelserne samt erhvervspraktik på lokale arbejdspladser.

 

Du er tilknyttet en fast vejleder. Vi afholder mindst to samtaler om året, hvor du i samarbejde med din vejleder arbejder med dine planer for fremtiden og udarbejder en uddannelsesplan. Både du og dine forældre orienteres om de forskellige ungdomsuddannelser og hvilke muligheder, der er for at få specialpædagogisk støtte.

Vi tilbyder også vejledning til vores elever

Vejledning om din fremtid

I 8. klasse prøver du to forskellige uddannelser på erhvervsuddannelserne (introduktionskursus). I 9. klasse kommer du i erhvervspraktik i en uge. Hvis du har brug for det, kan du komme i brobygning på en ungdomsuddannelse. I 10. skoleår kommer du i erhvervspraktik i to gange en uge og får en uges brobygning på en ungdomsuddannelse. Hvis du har brug for det, kan du få en ekstra uges praktik og mere brobygning. Der samarbejdes med dit UU-center, hvis der er behov for det i forbindelse med afklaring af uddannelsesmuligheder i din hjemkommune.

 

Vigtige adresser:

www.ug.dk Oplysninger om alle uddannelser og optagelseskrav.
www.elevplan.dk Om fagene på de forskellige erhvervsuddannelser.
www.eud-info.dk Om erhvervsuddannelserne.
www.praktikpladsen.dk Om praktikpladser i forbindelse med erhvervsuddannelserne.
  • Mejlby Efterskole

  • Smorupvej 1-3, Mejlby, 9610 Nørager|

  • Telefon 98 65 11 55|

  • Fax 98 65 11 58|

  • kontor@mejlbyefterskole.dk