Vejledning

Formålet med vejledningen er at skabe det bedst mulige grundlag for dit valg af ungdomsuddannelse og træffe et valg ud fra dine ønsker og muligheder.

I vejledningen lægger vi vægt på, at du får direkte erfaringer med uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet gennem introduktionskurser og brobygningsforløb på ungdomsuddannelserne samt erhvervspraktik på lokale arbejdspladser.

 

 

Vi tilbyder også vejledning til vores elever

Vejledning om din fremtid

I 8. klasse prøver du to forskellige uddannelser på erhvervsuddannelserne (introduktionskursus). I 9. klasse kommer du i erhvervspraktik i en uge. I 10. skoleår kommer du i erhvervspraktik i  en uge og får en uges brobygning på en ungdomsuddannelse. Hvis du har brug for det, kan du få en ekstra uges praktik og mere brobygning. Der samarbejdes med dit UU-center, hvis der er behov for det i forbindelse med afklaring af uddannelsesmuligheder i din hjemkommune.

 

Vigtige adresser:

www.ug.dk Oplysninger om alle uddannelser og optagelseskrav.
www.optagelse.dk Der hvor man tilmelder sig erhvervs- og ungdomuddannelser.
www.eud-info.dk Om erhvervsuddannelserne.
www.praktikpladsen.dk Om praktikpladser i forbindelse med erhvervsuddannelserne.

 

  • Mejlby Efterskole

  • Smorupvej 1-3, Mejlby, 9610 Nørager|

  • Telefon 98 65 11 55|

  • Fax 98 65 11 58|

  • kontor@mejlbyefterskole.dk