Værdigrundlag

Skolens værdigrundlag viser dels vores syn på mennesker og hvilke områder vi gerne vil udvikle hos den enkelte elev. Vi evaluerer løbende, at vi gør det vi siger vi gør!

§ 2:  Formål og værdigrundlag


Stk. 1:  Skolens formål er at drive en efterskole for normaltbegavede unge med store læse-staveproblemer inden for rammerne af de gældende regler for frie kostskoler.

 

Stk. 2: Skolens værdigrundlag er, at eleverne menneskeligt får:

 • Fælles oplevelser, der fremmer deres sociale engagement.
 • En oplevelse af frihed under ansvar og derigennem større indsigt i demokratiske processer.
 • En personlig udvikling, der fremmes gennem almen dannelse,tryghed og hensyntagen til deres forskellighed.
 • Styrket deres selvværd, og derved opnår en større livsglæde.
 • En daglig kontakt med forskellige voksne, der altid møder den enkelte som det hele menneske.
 • Mulighed for og fornemmelse af at kunne mestre nye udfordringer
Undervisning på ordblinde efterskole

Fokus på elevernes styrkesider

Stk 3: Skolens værdigrundlag er ligeledes, at eleverne fagligt får:

 • Et bredt og differentieret undervisningstilbud
 • En teoretisk- og praktisk-kreativ undervisning, der tager sit udgangspunkt i den enkelte elevs styrkesider.
 • Eleverne får undervisning i at bruge tekniske hjælpemidler, og indsigt i deres personlige styrke og oplevelse af handlemuligheder
 • Mulighed for at blive støttet i at blive uddannelsesparat

 

Stk. 4: For skolens personalepolitik gælder følgende værdigrundlag:

 • At personalet gennem et stort personligt ansvar udvikler motivation og engagement.
 • At  personalet deltager i den pædagogiske og praktiske udvikling af skolen.
 • At skolen er en demokratisk arbejdsplads med stor vægt på trivsel og fællesskab.
 • At personalet  deltager i tværfaglige udvalg med alle personalegrupper og bestyrelse.
 • At personalet gennem deltagelse i kurser og faglige tiltag får mulighed for at udvikle sig både personligt og fagligt.
 • At ledelsen er aktiv og involverende og arbejder for at fremme den enkeltes følelse af ligeværd og ansvarlighed.
 • Mejlby Efterskole

 • Smorupvej 1-3, Mejlby, 9610 Nørager|

 • Telefon 98 65 11 55|

 • Fax 98 65 11 58|

 • kontor@mejlbyefterskole.dk