Folkeskolens prøver

Mejlby efterskole tilbyder prøveforberedende undervisning og FP prøve i følgende fag:

9. klasse: Dansk, matematik, naturfag, engelsk, historie/samfundsfag, idræt og tysk.

10 klasse: Dansk, matematik, engelsk og tysk.

95% af skolens elever i 9. og 10. klasse går til prøve i dansk og matematik. Dette betyder at den prøveforberedende undervisning, med Ipad som hjælpemiddel, har højeste prioritet, fremfor teknisk læse og stavetræning eksempelvis.

  • Mejlby Efterskole

  • Smorupvej 1-3, Mejlby, 9610 Nørager|

  • Telefon 98 65 11 55|

  • Fax 98 65 11 58|

  • kontor@mejlbyefterskole.dk